Doelstelling van de stichting

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van de (speel) ontwikkeling
van in eerste instantie kinderen met een motorische handicap en/of
ontwikkelingsachterstand en voorts al hetgeen dat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het aanbieden en uitlenen van spel- en speelmateriaal met name ten
behoeve van de situatie thuis, alsmede het geven van informatie en
voorlichting over de geschiktheid van speelgoed en spelletjes voor een
drietal leeftijdsgroepen.