Hoewel de speelotheek voor velen als bijv. kinderen, ouders en leerkrachten inmiddels een vast gegeven en een van de onderdelen van Heliomare lijkt te zijn geworden, is Speeliomare niet zomaar uit de lucht komen vallen.

Een vaste basisgroep vrijwilligers heeft veel tijd, kennis en kunde geïnvesteerd in het ontwikkelen en uitvoeren van plannen m.b.t. de oprichting, de huisvesting, de aanschaf van spel- en speelmateriaal, het opzetten van organisatie en administratie, de publiciteit en fondsenwerving.

Deze taakgroep, weliswaar nu in een iets andere samenstelling dan bij het begin, is naast de bestuurlijke en organisatorische taken uiteraard ook betrokken, zij het niet rechtstreeks, bij de operationele (uitleen) aktiviteiten.
Deze operationele aktiviteiten dwz. de feitelijke uitleen werkzaamheden vormen voor de buitenwereld het meest zichtbare deel van de organisatie.

De vrijwilligers ter plekke zijn a.h.w. het gezicht van Speeliomare en dragen in belangrijke mate bij aan de reputatie welke de Speelotheek inmiddels bij haar relaties en bezoekers heeft weten op te bouwen.
Maar dat is niet allemaal vanzelf gegaan en gaat nog steeds niet vanzelf…….