De Start (en verder. . .)

De start was vol goede bedoelingen en hoog gespannen verwachtingen. De Speelotheek Speeliomare toen bestaande uit drie kasten met materiaal was gelokaliseerd op een open plek in één van de hallen van het schoolgebouw.

Er waren twee openingstijden voorzien: woensdag van 12.00-14.00 uur voor alleen de MSG kinderen en zaterdag van 10.00-12.00 uur bedoeld voor ouders en verzorgers.

In beginsel is de Speelotheek opgezet voor kinderen van 0 – 12 jaar, echter begonnen voor de groep van 0 – 8 jaar met een mogelijke uitgroei later. Er zou alleen door de vroegbehandeling, conductieve opvoeding, kleuterklassen en tot groep 4 geleend kunnen worden.

Alle werkzaamheden zouden door vrijwilligers moeten worden verricht.

Zaterdag 16 november 1996 was de eerste uitleenmogelijkheid. Behalve de twee vrijwilligers kwam er niemand opdagen. En daar kwam zoals het was, weinig verandering in.

Ondanks alle goede bedoelingen en de communicatie zowel intern als extern groeide de belangstelling in het begin maar heel langzaam. De opening op zaterdag bleek al snel niet langer een haalbare kaart , terwijl de woensdag i.v.m. de verschillende schoolse aktiviteiten van de doelgroep achteraf geen juiste keuze bleek te zijn.

Er werd daarom besloten de Speelotheek alleen op maandag van 12.00 – 14.00 uur open te stellen. In de praktijk zou dit in de volgende jaren toen Speeliomare inmiddels een herkenbaar gezicht had gekregen, door alle omliggende werkzaamheden stilzwijgend veranderen in 11.00 – 16.00 uur, een enkele keer zelfs vroeger en/of later.