Juni 1996

In juni 1996 werd door het werkbestuur van de Speelotheek officieel bereidheid gevraagd aan de RvB van Heliomare mee te willen werken aan de oprichting van een Speelotheek met als tijdsdoel opening oktober 1996.

Fondswerving

Dit krediet zou d.m.v. een gerichte fondsenwerving moeten worden vereffend. 

Augustus 1996

Eind augustus 1996 kwam het besluit van de RvB dat Heliomare zich positief opstelde achter de oprichting van een Speelotheek, maar wel als een zelfstandige stichting dus niet als integraal onderdeel van de Heliomare organisatie.

Heliomare

Heliomare zou aan de doelstellingen en de oprichting van de Speelotheek verder bijdragen door het beschikbaar stellen van ruimte, outillage en mankracht voor zover dit paste binnen haar eigen mogelijkheden.

Voor MSG Heliomare

De nieuw op te richten stichting werd een krediet in de vorm van een garantstelling geboden bestemd voor de aanschaf van speelgoed dat primair aan de kinderen van de Mytyl Scholengemeenschap (MSG) Heliomare ter beschikking zou staan.

23 September 1996

Op basis van het voorgaande werd op 23 september 1996 opgericht de Stichting Speelotheek Speeliomare met als zetel Wijk aan Zee en was de Speelotheek een feit d.w.z. werkelijkheid geworden met een eigen bankrekening en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.